Aalsmeer zet voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 het Kieskompas in om u te ondersteunen bij het maken van uw keuze. Op deze pagina’s lichten wij de keuzes die AB heeft gemaakt bij het vullen van het Kieskompas graag aan u toe.

  • Kieskompas
    Op deze pagina delen we graag onze kritische houding ten aanzien van het Kieskompas met u. Is het kieskompas wel het meest geëigende middel om u bij uw te maken keuze te ondersteunen?
  • Stellingen
    Hier treft u alle stellingen nog eens onder elkaar geplaatst. Daar hebben wij de verantwoording van onze keuze aan toegevoegd.