kandidaten 2014Voor de verkiezingen van 19 maart 2014 heeft Aalsmeerse Belangen gekozen voor een kandidatenlijst met veel ‘vertrouwde’ gezichten. Bij de verkiezingen van 2010 heeft AB een sterke vernieuwing van de fractie gekozen. Als gevolg van deze slag heeft AB in de periode van 2010 – 2014 met vier ‘nieuwe gezichten’ in de fractie gedraaid. Dit maakt het mogelijk om de periode van 2014 – 2018, waarin de verschillende decentralisatiedossiers een zware wissel zullen trekken op zowel het sociale domein als de financiën van de gemeente, met een ingewerkt sterk team de verkiezingen in te gaan.Tijdens de algemene ledenvergadering van 17 december 2013 is door de leden van AB de volgende lijst vastgesteld. 

 1. Gertjan van der Hoeven
 2. Helma Persoon
 3. Dick Kuin
 4. Rene Martijn
 5. Dirk Stoker
 6. Jop Kluis
 7. Danny Tol
 8. Frits Nisters
 9. Rob Simoons
 10. Luc de Horde
 11. Christa Vogelaar
 12. Theo van der Hoek
 13. Sietske Bon
 14. Leo van Erp
 15. Elbert Huijts
 16. Ria Bouwman
 17. Henk Kooij
 18. Arnold Moes
 19. Rob de Ruijter
 20. Marcel Jongkind
 21. Michelle Swinkels
 22. Ingrid Bakker-Kuin     

 

 

Gertjan van der Hoeven

Gertjan

Gertjan van der Hoeven (1972) woont sinds 1998 in Aalsmeer. Tot 2010 was hij werkzaam bij een project- en procesmanagementbureau dat veel voor gemeenten, waterschappen en provincies werkt. In die hoedanigheid was Gertjan bekend met ontwikkeling van woon- en werklocaties en infrastructuur, wet- en regelgeving en projectontwikkeling. In 2006 trad hij toe tot de fractie van AB. Voor hem een bewuste keuze: “AB is niet gebonden aan grote ideologieën of levensovertuigingen maar verenigt juist vele politieke stromingen in één partij. De partijleden hebben verschillende ‘politieke kleuren’ maar het blijkt dat dat op lokaal niveau heel goed werkt en samengaat.” Sinds de verkiezingen van 2010 is hij wethouder in de gemeente met onder andere Ruimtelijke Ordening, Vergunningverlening, Handhaving, Sport, Kunst & Cultuur, Toerisme & Recreatie en Wijkgericht Werken in zijn portefeuille.

Na de verkiezingen van 2014 hoopt hij zijn werk als wethouder te kunnen voortzetten want –  ondanks dat we de afgelopen vier jaar veel bereikt hebben – blijven er nog genoeg ambities over. Zo wil hij graag verder met de toekomstplannen voor de Uiterweg, het landelijk gebied Oost en de bovenlanden langs de Oosteinderweg waar dringend behoefte is aan een helder toekomstperspectief.  Daarnaast wil hij verder met de plannen voor Zeilfort Kudelstaart en de doorgroei van Aalsmeer naar een toonaangevende watersportgemeente. Hij wil graag een bijdrage leveren aan het uitvoeren van de grote decentralisaties van Rijkstaken en het uitvoeren van het vernieuwde kunst- en cultuurbeleid. En uiteraard gaat hij graag verder met het wegwerken van de achterstanden op het gebied van handhaving en onderhoud van de openbare ruimte.
Gertjan is getrouwd en heeft twee kinderen. In zijn vrije tijd luistert hij graag naar muziek of is hij op de tennisbaan te vinden.

<<terug naar boven>>

Helma Persoon

helmaHelma (1962) is geboren en getogen in Aalsmeer op de Uiterweg waar zij al meer dan twintig jaar als ondernemer een administratie- en belastingadvieskantoor heeft. Helma heeft in het verleden als activiteitenbegeleidster in Bornholm gewerkt. Zij is altijd actief geweest op het sociaal en culturele vlak. Zo was zij vrijwilligster bij Blieb en Bacchus en was zij betrokken bij de oprichting van Kaoetskjoek (het huidige N201). Drijfveer hierbij was altijd het willen meewerken aan de vormgeving van haar leefomgeving, het willen begrijpen waarom dingen zijn zoals ze zijn en willen meedenken aan verbeteringen. Vanaf 2010 is zij actief in de politiek. Hierbij heeft zij bewust voor AB gekozen. Helma:”AB is de meest vrijdenkende partij, zonder binding met geloof of partij-ideologie. Aalsmeer en haar burgers als uitgangspunt is hierbij essentieel. Gemeentepolitiek is van een andere grootheid dan de landelijke en dat maakt de lokale politiek en de keuzes een stuk aantrekkelijker en begrijpelijker. Lokaal kan je het verschil maken door actief mee te doen. Binnen AB is alle ruimte voor discussie, waardoor alle kanten van een situatie kunnen worden beschouwd en helder wordt wat voor Aalsmeer het belang is.”
Deel uitmaken van de fractie van AB maakt het voor Helma mogelijk om deel te nemen aan de discussies over wat er in Aalsmeer kan en mogelijk is. Begrijpen is daarbij een sleutelwoord. Wanneer je niet kan uitleggen waarom, dan is er misschien niet een juiste keuze gemaakt.  Helma vindt dat Aalsmeer een dorp moet blijven en wil daar graag het algemeen belang dienen. Helma is in 2010 met voorkeur stemmen gekozen maar heeft toen haar eigen voorkeur gevolgd door eerst een tijdje als fractieassistent te willen werken. Inmiddels is zij raadslid en vicefractievoorzitter van AB.

<<terug naar boven>>

Dick Kuin

dickDick (1952) is een ‘oud gediende’ bij AB. Hij was in 1981 één van de oprichters. Direct na zijn terugkeer uit Afrika (waar hij een aantal jaren heeft gewerkt) is hij ook echt actief geworden in de plaatselijke politiek. Zo was hij in het verleden al fractieassistent, raadslid en fractievoorzitter. Na een onderbreking van een aantal jaar is hij met de verkiezingen 2010 teruggekeerd aan het politieke toneel. “Ik werd weer gevraagd en ik vind het nog altijd leuk werk om te doen.” Nadat Gertjan wethouder werd is Dick weer fractievoorzitter geworden. Dick is getrouwd en is in het dagelijks leven zelfstandig architect in Aalsmeer/Kudelstaart. Op de vraag wat zijn hij persoonlijk graag zou willen bereiken in/met Aalsmeer is Dick duidelijk:” Ik vind alle doelen uit het programma van AB de moeite waard om mij volledig voor in te zetten”. Toch is hij geen echte generalist. Misschien heeft het met zijn vak te maken maar ruimtelijke ordening, architectuur en kunst in de breedste zin hebben zijn speciale interesse. Dat kan natuurlijk ook met één van zijn hobby’s te maken hebben. Dick maakt graag muziek, alleen of met één van de vele bandjes waarin hij speelt. In het kleine beetje tijd wat dan nog overblijft zit hij graag op de fiets. Gewoon een rondje trainen of juist lange tochten.
Er is maar één ding waar Dick echt een hekel aan heeft: onzin!

<<terug naar boven>>

René Martijn

copy1a

René is al jaren actief in de Aalsmeerse politiek. Eerst binnen de VVD maar inmiddels zit hij alweer bijna 12 jaar in de raad voor AB. Een deel van zijn raadstijd was hij tevens voorzitter van de fractie van AB. Sinds de verkiezingen van 2010 is hij voor AB woordvoerder voor o.a. Recreatie en tourisme, Kunst en cultuur, Verkeer en vervoer, Fietspaden, Wegenonderhoud, Openbaarvervoer, Project omlegging nieuwe N201, Greenpark, Greenpoort, Middenstand-markt, Economische zaken, Intergemeentelijke samenwerking. U ziet van alle markten thuis.

Naast zijn drukke leven binnen de lokale politie is René ook op andere velden binnen onze samenleving actief. Hij is actief organisator en presentator van een aantal evenementen in onze gemeente. Veel mensen zullen hem bijvoorbeeld kennen als de voorzitter van de Aalsmeerse feestweek.

René is (bij toerbeurt) voorzitter van het beraad.

<<terug naar boven>>

Dirk Stoker

DirkDirk (1963) heeft zijn hele jeugd in Aalsmeer gewoond. Op twintig jarige leeftijd is hij naar Amsterdam vertrokken. Eerst voor zijn studie maar daarna heeft hij daar ook jaren gewerkt en gewoond. In 1999 is hij teruggekeerd naar Aalsmeer omdat hij zijn twee zoons de zelfde ruimte en bescherming wilde bieden die hij in zijn jeugd had ervaren. Hij werkt parttime als ambulant verpleegkundige in de psychiatrie in Hoofddorp. Het gaat daar om de behandeling van patiënten met ernstige en meervoudige psychiatrische problematiek, waaronder ook zorgmijders vallen. Daarvoor heeft hij in verschillende werkvelden van gezondheidszorg gewerkt waaronder de verslavingszorg. Ook heeft hij een aantal jaren als verzuimverpleegkundige bij de AM-groep gewerkt waardoor hij goed op de hoogte is van wat zich afspeelt in de sociale werkvoorziening. Het zal u dan ook niet verbazen dat Dirk zijn speciale aandachtsgebied in de raad ligt op het gebied van zorg en de sociale kanten van onze samenleving. Hij wil een bijdrage leveren aan het in goede banen leiden van de drie decentralisaties van het Rijk naar de gemeenten op het gebied van zorg, jeugdzorg en arbeidsparticipatie. Dat wil zeggen: betaalbare en bereikbare zorg op menselijke maat met weinig bureaucratie waarbij de behoeften van de zorgvrager het uitgangspunt zijn. Wat dit onderwerp betreft is Dirk zeer kritisch.
Dirk  is sinds 2010 actief in de plaatselijke politie. “Betrokkenheid bij de samenleving waarbij ik mij zorgen maak om de steeds grotere verschillen tussen arm en rijk, het afbreken van het sociale stelsel, de leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt, de toegankelijkheid van de gezondheidszorg, onvoldoende aandacht voor het milieu, en het toenemende materialisme. Als je alleen langs de zijlijn commentaar geeft bereik je niets. Beter is het actief te worden. Binnen AB vond ik geestverwanten en nadat ik gevraagd was actief te worden heb ik daar niet lang over moeten nadenken.”
Dirk is raadslid sinds 2010.

<<terug naar boven>>

Jop Kluis

jopJop (1960) is geboren in Amsterdam maar woont sinds 1967 (met een onderbreking van een jaar) in Aalsmeer. Zijn betrokkenheid bij de lokale politiek is een direct gevolg van de grondwaterproblematiek in het dorp eind tachtiger en begin negentiger jaren. Als bestuurslid van een vereniging van huiseigenaren kwam hij regelmatig bij de politiek ‘over de vloer’. Dat leidde al snel tot een uitnodiging:” Als je het zo goed weet moet je meedoen ook!”. Na zijn bewuste keuze voor AB werd hij al snel bestuurslid en later ook voorzitter. In 1996 heeft hij zich toen (wegens ziekte) teruggetrokken. Maar toen in 2009 weer een beroep op hem werd gedaan was hij al weer ‘snel aan boord”. Na de verkiezingen van 2010 is hij als assistent toegetreden tot de fractie. Zijn specifieke aandachtsgebieden zijn: duurzaamheid, openbare orde & veiligheid en bestuurszaken. De komende periode wil hij vooral duurzaamheid nog nadrukkelijker op de agenda van de raad krijgen.
In zijn vrije tijd luistert Jop niet alleen graag naar (Blues)muziek maar is hij ook vaak op Korenmolen De Leeuw te vinden. Op deze molen draait hij, als vrijwillig molenaar, sinds de restauratie in 1996.

<<terug naar boven>>

Danny Tol

danny2Danny (1970) woont (met een onderbreking van een aantal jaar) vanaf zijn geboorte in Aalsmeer. Vanaf 2008 woont hij met zijn partner, 5 kippen en één eend in het dorp. In het dagelijks leven is hij zelfstandig bouwkundig ingenieur. Danny is sinds 2009 lid van AB en vanaf dat moment ook direct actief geworden in de politiek. Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 als fractieondersteuner en vanaf dat moment als raadslid. De keuze om actief te worden in de politiek is gebaseerd op zijn overtuiging dat je nergens zoveel voor de samenleving kan betekenen dan in de lokale politiek. Daarbij lag de keuze voor AB voor de hand. ” De partijleden zijn over het algemeen relaxed maar tegelijkertijd heel deskundig en serieus, we streven allemaal naar het beste resultaat. Kortom, de sfeer binnen AB ervaar ik als heel goed en ik ben ervan overtuigd dat dat er mede voor heeft gezorgd dat we de afgelopen jaren veel bereikt hebben voor de gemeente.” Bij Danny draait het daarbij om de ‘gedachte stijl’.

In Danny zijn persoonlijke stijl herken je iedere keer weer het streven om met elkaar, door inzet van de juiste middelen, al het waardevolle in onze gemeente te behouden en daar waar mogelijk uit te breiden of te verbeteren.

<<terug naar boven>>

Frits Nisters

fritsFrits (1963) woont sinds 1992 in Aalsmeer. Samen met zijn partner heeft Frits een eigen bedrijf dat zich richt op de promotie van plantaardige producten op de Uiterweg. Ook hebben zij samen een dochter en een zoon.
Frits is al vanaf jongs af aan politiek geïnteresseerd én actief. Eerst in een jongeren afdeling van een partij en sinds tien jaar weer actief  in een lokale afdeling In de afgelopen tijd is hij dan ook bestuurslid geweest bij zowel de PvdA als bij Pact. “In een tijd van opkomend populisme kan je niet langs de kant blijven staan maar moet je jezelf laten horen waar de beslissingen genomen worden”. Zijn diepgewortelde overtuiging dat hij moet opkomen voor de mensen die daar zelf moeite mee hebben heeft ertoe geleid dat hij nu is aangesloten bij AB. AB is in zijn ogen de enige partij die voor iedereen opkomt. Speciaal aandachtsgebied is hierbij de hoeveelheid beschikbare sociale woningen in Aalsmeer. In een tijd dat er voor dit soort woningen een wachtlijst bestaat van acht tot tien jaar is het onbegrijpelijk in te stemmen met iedere vermindering van dit soort woningen.
Frits is vaak ‘rond zijn huis’ te vinden. Niet alleen werkt hij vanuit huis, maar hij tuiniert graag of is bezig met de verzorging van zijn grote schare huisdieren (honden, katten, kippen, schapen en ganzen). Voor het hardlopen moet hij echt tijd vrij maken.

<<terug naar boven>>

 

Rob Simoons

RobRob (1950) is geboren en getogen in Den Haag maar woont inmiddels alweer ruim 25 jaar in Kudelstaart. Hij is ondernemer die zich al ruim 30 jaar, met succes, bezig houdt met het organiseren van allerlei (internationale) vakbeurzen op velerlei gebieden. Toen Rob in 2013 werd uitgenodigd om zich aan te sluiten bij AB greep hij deze kans met twee handen aan. “Het is een hele eer wanneer een lokale partij je vraagt om je bestuurservaring in te zetten voor je directe leefomgeving”. Die bestuurservaring heeft hij o.a. opgedaan als voorzitter van het schoolbestuur van de openbare scholen in Aalsmeer. Samen met AB wil hij de uitdaging aangaan om de leefbaarheid en verdere ontwikkeling van Aalsmeer, op een constructieve wijze, te ondersteunen. Zijn speciale belangstelling gaat daarbij uit naar: het welzijn van zowel jongeren als ouderen, betaalbare woningen voor jongeren en de voorzieningen voor ouderen. Aandachtsgebieden waar zijn unieke mix van ‘grote lijnen met oog voor details’ tot zijn recht komt.
Ondanks zijn drukke leven vindt hij nog tijd voor theaterbezoek, muziek, reizen en motorrijden. Daarnaast leest Rob meerdere dag- en opiniebladen per dag.

<<terug naar boven>>

 

Luc de Horde

Luc de HordeLuc (1965) is in het dagelijks leven adviseur ruimtelijke informatie. Sinds december 2013 is hij al fractieondersteuner bij AB. Met zijn vakkennis van ruimtelijke informatie, maar ook met zijn adviseringsvaardigheden, is de kennis van de totale fractie weer professioneel uitgebreid. De beweegredenen voor Luc om zich in te zetten bij de plaatselijke politiek zijn net zo complex als eenvoudig. Het is hem te doen om een ‘prettige leefomgeving’. De keuze voor AB lag daarbij voor de hand. Het belang van Aalsmeer dienen met constructieve eigen ideeën sluit helemaal aan bij zijn persoonlijke werkwijze. Luc woont sinds 1999 in Aalsmeer. Hij heeft samen met zijn partner twee schoolgaande kinderen. Ondanks dat weet hij (af en toe) nog tijd vrij te maken voor: lezen, hardlopen, muziek en lekker eten

<<terug naar boven>>

 

 

Christa Vogelaar

christaChrista (1974) is in het dagelijks leven purser. Samen met haar partner heeft zij twee schoolgaande kinderen. In de afgelopen 12 jaar is zij twee keer verhuisd binnen onze gemeente. Zij kent Aalsmeer dus inmiddels door-en-door. Christa heeft zich aangesloten bij AB omdat zij zich wil inzetten voor de leefbaarheid van haar omgeving en met name voor het groene karakter en kunst & cultuur. Christa staat bekend als een creatief denker die de handen uit de mouwen steekt om direct de daad bij het woord te voegen. Het is daarom niet verbazingwekkend dat zij zich juist bij AB thuis voelt.

<<terug naar boven>>