Vanwege gebrek aan agendapunten is op 10 mei de raadsvergadering geannbuleerd.

Het is van groot belang om volgepropte agenda’s te hebben tijdens de raadsvergaderingen. Anders komen we niet aan het kroketten-quota.