Tijdens de behandeling van de Lentenota in de raadsvergadering van donderdag 4 juli, hebben de fracties van Aalsmeerse Belangen en het CDA zich middels een motie uitgesproken tegen zogenaamde verplichte mantelzorg en het college opgeroepen dit in het nieuw te vormen beleid op te nemen.

Aanleiding was de ‘Deventer zaak’ waar de wethouder buren, familie en werklozen in wilde zetten om de lichamelijke verzorging van mensen op zich te nemen. Hier zou dan o.a. wassen, aankleden en hulp bij het eten onder vallen.

Het CDA en Aalsmeerse Belangen zijn absoluut geen voorstander van het verplichten van werklozen of vrijwilligers, familie en buren voor de persoonlijke verzorging van hulpbehoevenden. “Lichamelijke verzorging hoort in principe te worden uitgevoerd door professionals, tenzij de cliënt zelf aangeeft dit door familie of bekenden te willen laten doen.” Aldus woordvoerder van het CDA Robbert-Jan van Duijn.

Dirk Stoker van Aalsmeerse Belangen gaf aan dat nu al een kwart van de mantelzorgers, waarvan het grootste deel vrouwen, zich overbelast voelt en dat ouderen over het algemeen geen beroep willen doen op hun kinderen voor lichamelijke verzorging. Mantelzorg is mooi als het kan. We moeten er echter wel rekening mee houden dat we nu een heel andere samenleving hebben dan in de jaren vijftig toen 2/3 van de vrouwen geen betaald werk had en mantelzorg vanzelfsprekend was.

Wethouder Verburg van sociale zaken gaf aan de motie positief te adviseren. De motie past volgens hem bij het ingezette beleid en kan dus gezien worden als een steuntje in de rug.