Bij de raadsbehandeling van de lentenota 2014 versterken drie moties van de oppositie de jeugd- en jongerenparagraaf van het coalitieakkoord. Hoewel het akkoord zelf nog niet in de raad is behandeld, is wel duidelijk dat alle fracties dit onderdeel steunen.

Zo voelen de fracties de behoefte aan een Jongeren OntmoetingsPlek, in de volksmond aangeduid met JOP, in Aalsmeer Oost en Dorp. In Kudelstaart heeft de gemeente recent  een JOP gerealiseerd. Dit initiatief moet een vervolg krijgen op de andere locaties, waarbij betrokkenheid van de jongeren en de overige bewoners vereist is.

De oprichting van een jeugdplatform behoort ook tot de wensen van de raad. Deze oorspronkelijke wens van de jongeren zelf, biedt de mogelijkheid om ze meer bij de politiek te betrekken. In het coalitieakkoord wordt daarnaast nog een kinderburgemeester gewenst.

Een ander punt dat gesteund wordt door een motie is de wens tot preventie van overgewicht bij de jeugd. De raad wil gaan onderzoeken of via aansluiting bij een andere gemeente het programma Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) uitgevoerd kan worden.

AB is blij met de positieve moties van de oppositie en ziet uit naar gezamenlijke steun in de uitwerking van het akkoord en de moties.