helmaNu de nieuwe periode voor de gemeenteraad is aangebroken, heeft de fractie van Aalsmeerse Belangen ook een vernieuwing doorgevoerd. In de afgelopen periode was Dick Kuin de fractievoorzitter en heeft de fractie in haar eerste vergadering unaniem gekozen voor Helma Persoon om in de komende periode deze rol te gaan vervullen. Helma was in het afgelopen jaar al als vicevoorzitter actief en deze rol gaat Dick nu vervullen. Een wisseling van de wacht. Het voorzitterschap is een functie die veel extra taken met zich meebrengt en het is voor de continuïteit goed dat deze twee fractieleden in nauwe samenwerking hier vorm aan kunnen blijven geven. De fractie van Aalsmeerse Belangen weet welk tijdsbeslag het uitoefenen van de taken met zich meebrengt en is dankbaar voor de tijd die Dick met het voorzitterschap heeft besteedt en vertrouwt op de wijze waarop Helma hier haar tijd en energie in zal gaan steken.