Hardlopers zijn doodlopers, werd er altijd gezegd wanneer men het had over mensen die altijd vooraan wilden lopen of het eerste wilden zijn in, om het even, waarin, waarvoor of waardoor.

Wanneer je op school als eerste de door meester Buisma opgegeven sommen klaar had en je de rest van de klas het nakijken gaf, was je een hardloper, dus een doodloper. Ik heb er overigens op de lagere school verder geen last van gehad, doordat ik als eerste klaar was met de sommen mocht ik in de ochtendpauze de antwoorden van de rest van de klas nakijken. Buisma gaf mij dan het antwoordenboekje. Tijdens het nakijken schreef ik vervolgens de antwoorden van de volgende bladzijde op een apart papiertje, altijd handig voor de week erop, dan was ik weer als eerste klaar en kon dan weer in de ochtend pauze….. et cetera. Buisma heeft het nooit in de gaten gehad, hij dacht dat ik gewoon goed kon rekenen. Het heeft mij dus verder geen kwalijke gezondheidsproblemen opgeleverd, ik ben, ondanks de ‘hardloper-doodloper’ stelling, in leven gebleven.

Ik heb, gelezen het bericht in het Parool van 6 februari jl., erg veel geluk gehad. In het bewuste artikel heeft een team van het Frederiksberg Hospital in Kopenhagen onderzocht dat de meeste hardlopers minder lang zullen leven. We hebben het dan wel over de categorie echte hardlopers, mensen die meer dan 2,5 uur per week in een snel tempo, de schoenzolen op het asfalt slijten. Ik heb het dan over mensen als Dolf Jansen, aan hem kun je zien dat het fanatiek beoefenen van de hardloop sport het lichaam geen goed doet.

Het onderzoeksteam onder leiding van cardioloog Peter Schnohr zal beamen dat, statistisch gezien, Jansen zijn meeste kilometers al heeft gelopen.

Volgens de onderzoekers leef je het langst wanneer je alles, dus ook sporten, binnen alle redelijkheid doet. Dat zal dan ook gelden voor de activiteiten op politiek gebied.

Wanneer je de vergaderingen zonder grote stress, zonder stemverheffingen en vooral in goede harmonie met jezelf en de rest van de aanwezigen, bijwoont en zo af en toe de hele gang van zaken van een afstandje kunt gadeslaan en relativeren, dan kan ik mij voorstellen dat de gemiddelde levensduur van de politicus of politica stelselmatig zal toenemen.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee, om nog maar eens een oude koe uit de sloot te halen, probeer niet te hard te lopen, dan loop je jezelf nooit dood.

 

Dick Kuin

Februari 2015