De omlegging van de N201 vordert gestaag en de weg is nu bijna helemaal klaar. Inmiddels is voor iedereen duidelijk waarom AB zich in het verleden fel tegen de nu gerealiseerde plannen heeft verzet: onze Aalsmeerse linten zijn onherstelbaar beschadigd door deze weg.

Het viaduct over de Hornweg blijft een verschrikking. Met wat meer geld en creativiteit was dat niet nodig geweest. De andere kant is dat we blij zijn dat oude N201 nu wordt afgewaardeerd. Een reeks ernstige verkeersongelukken maakt helaas duidelijk dat de omlegging keihard nodig was. Wat AB betreft wachten we nu geen dag langer met het afwaarderen van de weg, het verlagen van de maximale snelheid tot 50 km/uur en het ontmoedigen van doorgaand verkeer door al het kruisend verkeer voorrang te geven boven verkeer op de N196.

In de vorige verkiezingsperiode was de discussie over het Aalsmeerse verkeers- en vervoersplan en vooral over ‘de Knip’ dominant. U herinnert zich dat vast nog wel.
In ons programma schreven we in het hoofdstuk “Aalsmeer is bereikbaar zonder Knip” het volgende:

“AB zal zich te blijven verzetten tegen de knip omdat uit de onderzoeken blijkt dat de rekening wordt betaald door de bewoners langs de omliggende wegen (Ophelialaan; Hortensialaan, Stommeerweg). Wij zien nog steeds veel meer in een sterk afgewaardeerde, maar wel doorgaande, route. Denk daarbij aan een inrichting zoals de Kruisweg in Hoofddorp. Zo lang er niet gebouwd is, kunnen de huidige plannen voor De Knip worden herzien en daar zal AB zich 100% voor inzetten.”

Nu zijn we drie jaar verder. Het Masterplan &2=1 ‘De Tuinen van Aalsmeer’, de herontwikkeling van het oude N201 tracé en zijn omgeving, is door de inspanningen van AB en met medewerking van alle partijen in de gemeenteraad ingrijpend veranderd. Verandering betekent dat alle besluiten over ‘de Knip’ van tafel zijn: er ligt een totaal nieuw plan voor het oude tracé. De gewijzigde verkeersstructuur, die samenhangt met dit nieuwe plan, verdeelt de verkeersstromen eerlijker dan in de eerder vastgestelde plannen. Wij vinden het een veel beter plan omdat het tegemoet komt aan onze bezwaren tegen ‘de knip’, die veel meer verkeer in de omliggende woonwijken zou hebben opgeleverd. Het nieuwe stedenbouwkundige concept garandeert bovendien – in tegenstelling tot het oude Masterplan – dat de twee helften van Aalsmeer weer echt aan elkaar kunnen gaan groeien. Het oude plan is van tafel en in de participatie is volop ruimte gemaakt voor uw mening. Zonder het verzet op argumenten door AB was dat niet gelukt, zoveel is zeker.

Uiteraard zijn er ook kritische kanttekeningen bij het nieuwe plan te zetten en we zullen dat – zoals u van ons gewend bent – dus ook blijven doen. Wij blijven bijvoorbeeld bezorgd over (sluip)verkeer over de Noordvork, en dan vooral vrachtverkeer uit Green Park en vanaf Flora Holland. Ook hebben we aandacht voor het extra sluipverkeer op een aantal wegen in de Hornmeer, Stommeer en Dorp. AB blijft zich sterk maken voor alle maatregelen die nodig zijn om dat te onmogelijk te maken.