Inleiding

In de aanloop naar de verkiezingen van 2010 heeft Aalsmeerse Belangen haar verkiezingsprogramma gepresenteerd met als motto “het is tijd voor echte verandering”.

Dit motto was een duidelijk signaal: AB wilde zaken gaan veranderen. Niet alleen de inhoud van beleid maar vooral de wijze waarop Aalsmeer werd bestuurd, was wat ons betreft aan verandering toe. Duidelijker en daadkrachtiger. Aalsmeerse Belangen maakt sinds april 2010 deel uit van een coalitie met CDA en PACT Aalsmeer en heeft met Gertjan van der Hoeven een wethouder in het College van Burgemeester & Wethouders.

Begin 2014 vinden weer Gemeenteraadsverkiezingen plaats. Aalsmeerse Belangen wil graag verantwoording afleggen aan alle Aalsmeerse burgers over het gevoerde beleid. Uiteraard gebeurt dat straks in de verkiezingscampagne, maar de partij wil nu al een tussenbalans opmaken. Kernvragen die daarbij worden beantwoord, zijn “wat hebben we beloofd en wat wilden we bereiken?” en “wat hebben we nu, na bijna 3 jaar, in deze bestuursperiode bereikt?”. Uiteraard worden in de tussenbalans ook zaken aan de orde gesteld die niet of nog niet zijn gerealiseerd.

Alle hoofdstukken uit ons verkiezingsprogramma komen aan de beurt. Daarbij worden onder andere de grote veranderingen op het gebied van bestemmingsplannen, vergunningverlening en handhaving aangestipt. Maar ook wordt ingegaan op de ingezette veranderingen en verbeteringen op het gebied van kunst & cultuur en beheer & onderhoud van de buitenruimte. En niet te vergeten de op handen zijnde fusie van de drie Aalsmeerse voetbalverenigingen en de bouw van de 4e sporthal.

  1. Jeugd- en Jongerenwerk
  2. Zorg en Sociale voorzieningen
  3. Economie, Toerisme & Recreatie
  4. Kunst & Cultuur
  5. Bereik, Verkeer en Vervoer
  6. Duurzaamheid, Beheer en Onderhoud
  7. Ruimtelijke ontwikkeling
  8. Dienstverlening & burgerparticipatie