In het kader van informatievergaring heeft een afvaardiging van de fractie van Aalsmeerse Belangen j.l. zaterdag een bezoek gebracht aan het fort Kudelstaart. In de raadvergadering van donderdag 29 maart a.s. wordt onder agendapunt R-3 door het college voorgesteld om een bedrag ter beschikking te stellen voor een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek naar de economische benutting en de lange termijn exploitatie van het fort Kudelstaart. Voor het totale onderzoek wordt door het college een bedrag gevraagd van 125.000,- euro.
Een groot gedeelte, 95.000,- euro is bestemd voor extern onderzoek en 30.000,- euro voor de interne uren. Veel geld, maar er moet dan ook heel wat gaan gebeuren. Een wezenlijk onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek is het munitie onderzoek in de fort gracht, verder een bodemonderzoek en een constructief en bouwkundig onderzoek. Ook zal een verkenning worden uitgevoerd naar het stedenbouwkundige belang van de locatie en een verkenning naar het beleid van Unesco, de rijks monumentenstatus en het beleid van de provincie Noord Holland en de Stichting Stelling van Amsterdam.

Bezoek Fort Kudelstaart

Bezoek Fort Kudelstaart

Om zelf alvast een indruk te krijgen heeft de fractie van AB zowel het exterieur als het interieur van het fort uitgebreid bekeken. Vast staat dat er de afgelopen tijd een grote schoonmaak op het fort heeft plaatsgevonden en dat de mensen van de Stichting Herstelling hier uitstekend werk hebben verricht. Ook de nieuwe beheerder van het fort, Henk, heeft met behulp van enkele vrijwilligers de zaken goed voor elkaar. Hij is altijd bereid om geïnteresseerden meer over het fort te vertellen en een blik op het interieur te gunnen. Voor iedere fractie een aanrader!