fotoOp 20 november 2013 heeft Aalsmeerse Belangen een algemene ledenvergadering gehouden in De Oude Veiling. Dit was de eerste van twee ledenvergaderingen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. In deze eerste vergadering is o.a. Gertjan van der Hoeven met algemene stemmen aangenomen als lijsttrekker. Verder is gesproken over de kandidaten voor de rest van de kieslijst, het concept verkiezingsprogramma en de te voeren campagne.

Joop van de Jagt, bestuursvoorzitter van Aalsmeerse Belangen, zat de vergadering voor. Hij toonde zich verheugd weer een aantal nieuwe gezichten te mogen begroeten. Het eerste echte agendapunt betrof het concept verkiezingsprogramma. Dit is in de vergadering doorgenomen. Besloten is om de laatste puntjes op de i te zetten in een wat grotere kring dan het oorspronkelijke schrijfteam. Ook hier was direct de inbreng van nieuwe leden merkbaar.  Een aantal van hen zullen voor de laatste loodjes de programmacommissie gaan versterken!

Voor het lijsttrekkerschap was slecht één kandidaat in de running. “Wanneer je een goede kandidaat hebt heeft het geen zin naar een tweede te zoeken om wat te kiezen te hebben”, aldus één van de leden. Gertjan van der Hoeven, op dit moment wethouder namens AB, werd voor de tweede keer tot lijsttrekker gekozen. Gertjan heeft niet alleen de aanwezigen bedankt voor het vertrouwen, maar sprak ook zijn vertrouwen uit in het concept campagneplan.  Danny Tol heeft daarna het concept campagneplan toegelicht. In principe zijn alle elementen en ingrediënten benoemd. Het is nu nog een kwestie van een draaiboek afronden.

Tijdens de volgende algemene ledenvergadering van 17 december as. zal zowel de kieslijst als het programma formeel worden vastgesteld. Daarna zult u hier, zonder twijfel, veel meer over gaan horen.