“Weet je nog hoe mooi het was, de periode 2010-2014, in de gemeenteraad?” vroeg Danny Tol aan de toenmalige vice-fractie voorzitter Joop van der Jagt. “Ja, ja” kraste Joop met een van cola doordrenkte stem terug, “Het was een mooie tijd en wat hebben we veel bereikt in al die jaren.” Terwijl Joop een broodje kaas uit een plastic zakje pakt en met een ferme hap het halve broodje in zijn mond stopt, zegt Danny. “Zijn het wel jaren, Joop, hebben we dan langer dan 1 periode in het pluche gezeten?” Joop slikt twee keer om het halve broodje weg te krijgen en antwoord: “Dat je dat nou niet meer weet, Danny. Ben je nu al vergeten dat Gertjan 2 perioden aan de macht is geweest en dat daarna Helma het stokje van wethouder heeft overgenomen, samen met Dirk. Hoe kun je dat nou vergeten zijn, de glorieperiode van Aalsmeerse Belangen.” “Nou Joop” begint Danny murmelend, “Ik kan nou eenmaal niet alles onthouden, al die details zitten niet meer in mijn hoofd, ik moet al zoveel onthouden van alles wat ik ooit heb gezegd.”
De lucht begint te betrekken en de beide oudjes besluiten dan ook dat het de hoogste tijd is om maar naar binnen te gaan

De oplettende luisteraar heeft het inmiddels wel begrepen, de tijdsklok is zo’n 30 jaar vooruitgedraaid en de plaats van handeling is het oude dorp van Aalsmeer, met name zorgcentrum Aelsmeer speelt een grote rol.

Om het allemaal nog eens duidelijk uit de doeken te doen, kan ik u het volgende melden;
Na de tumultueuze onderhandelingen in 2010 is het Aalsmeerse Belangen wederom gelukt om in het college van B&W plaats te nemen. Niet tot ieders geruststelling overigens, want na twee eerdere pogingen, Coq en Theo, was voorzichtigheid geboden. Het vertrouwen in de toekomstig wethouder Gertjan van der Hoeven was echter groot en dus werd deze als wethouder naar voren geschoven. Vervolgens is hij met een voortvarendheid aan de slag gegaan en dat heeft de partij geen windeieren gelegd, want bij de verkiezingen in 2014 en 2018 werden de andere partijen op een geweldige wijze overrompeld, de VVD bleef in de raad met slechts 2 zetels. De combinatie partij Pact Aalsmeer werd bijna van het politieke toneel weggevaagd en kwam met 1 zetel terug en het CDA, de trouwe bondgenoot in bange dagen, kwam 13 stemmen tekort om de 4e zetel te bemachtigen. De goede rekenaar weet het dan al, Aalsmeerse Belangen behaalde een unieke record met 15 zetels.
Natuurlijk werd Gertjan van der Hoeven wederom als wethouder naar voren geschoven, hij had in de eerste periode al erg veel bereikt en zou bij een volgende periode zijn werk kunnen afronden. “Wat heeft hij zoal gedaan en bereikt? “ zult u zich afvragen.
Nu, dat is geen sinecure, want, alle bestemmingsplannen zijn in de periode 2010-2022 geactualiseerd en vastgesteld. Deze, al decennia lang gekoesterde wens van AB is dan eindelijk gerealiseerd. Zelfs het hoofdpijndossier ‘Schinkelpolder’ en de al jaren slepende problemen rond de woonarken zijn in deze periode tot een voor alle partijen bevredigende oplossing gekomen. Hand in hand met de nieuwe uitgangspunten voor ‘Handhaving’ heeft deze portefeuillehouder de twee perioden aangewend om de zaken eens goed onderhanden te nemen. Een nieuwe term werd uitgevonden; het Programmatisch Handhaven. Alle zaken zoals bouwwerken, jachthavens, woonarken en horecagelegenheden die niet waren voorzien van een deugdelijke vergunning werden aangepakt en zijn verdwenen of alsnog vergunt.
Dat betekende natuurlijk gelijktijdig dat alle achterstanden in de vergunningverlening zijn weggewerkt. Dit vuiltje uit alle vorige colleges heeft een paar centen gekost, maar is dan uiteindelijk wel voor elkaar gekomen.

De beide oudjes hebben de eetzaal gevonden en schuiven aan tafel bij een aantal andere AB coryfeeën uit het politieke cabaret van de jaren 2010-2022. Aan tafel zit Helma, die met haar gerimpelde vingertje over de al jaren geleden afgeschreven en nu geheel versleten I-pad heen en weer beweegt. De oude dossiers over alle cijfermatigheden van de gemeente schieten op het schermpje heen en weer. Na een aarzelend begin als fractie medewerker heeft zij in zeer korte tijd een geweldige carrière gemaakt in de plaatselijke politiek. Het wethouderschap 2018-2022 was de kroon op haar werk en in die periode zijn de gemeentelijke financiën geheel in orde gebracht en is er voor de gemeente een jarenlang vooruitzicht van een sluitende begroting. Dat is vooral te danken aan de aparte inzameling van hard en zacht plastic, dit zorgt voor een geweldige extra inkomstenpost voor de gemeente en het milieu wordt hiermee gespaard. Haar ideeën over de wijze van inzamelen hebben bij andere gemeenten de ogen geopend en heeft navolging gevonden.

Naast Helma zit Dirk, het manchester jack heeft al lang geleden de status van jack verloren, maar heeft wel een pasvorm die een duurbetaalde couturier uit Parijs niet weet te behalen. Met de pen in de aanslag en een stapel papier voor zijn neus weet hij feilloos te achterhalen wat hij in de raadsperioden allemaal heeft gezegd. De WMO taken die bijna geheel op zijn bordje zijn gelegd heeft hij met verve verwoord. Natuurlijk heeft de input van Joop en Frits er voor gezorgd dat hij zover heeft kunnen komen. Het neemt echter niet weg dat hij als wethouder zijn zaken goed voor elkaar heeft gehad en na de periode van Ulla Eurich heeft Dirk de lopende zaken goed opgepakt en afgerond.

In een versleten kaki kleurige overal, stinkend naar de lucht van een sigaartje en met veel meel aan de mouwen, zit ook Jop aan tafel. Met de laptop voor hem probeert hij nog steeds de meest ideale oplossing voor de verslaglegging van de fractie te vinden. Dat valt niet mee, want bij iedere beweging komt er een wolk meel uit zijn mouwen. Als wethouder heeft hij wel gezorgd voor de Aalsmeerse monumenten. De lang gekoesterde wens van een monumentenfonds is eindelijk gerealiseerd en het fort Kudelstaart is onder zijn bezielende leiding een groot bluescentrum geworden waar Jop nog steeds 1 x per maand een optreden verzorgd. Het is ook een landelijk bekend centrum geworden en zelfs het bluesmuseum uit Grollo heeft de gehele collectie naar Aalsmeer overgebracht, met de hartelijke groeten.
Jop kan met een gerust hart terugkijken op zijn politieke Aalsmeerse periode.

Over de werkzaamheden van Frits kunnen we kort zijn. Na de opwarmperiode van Ad Verburg heeft Frits het stokje overgenomen en er voor gezorgd dat de OLV verbinding vanaf de veiling naar Schiphol vorm heeft gekregen. Natuurlijk rolstoel ‘proof’, dat kun je wel aan Frits overlaten. Verder is er door heel Aalsmeer een vrij liggende rolstoelbaan gecreëerd zodat er voor de gebruikers geen obstakels meer zijn om waar dan ook te komen.

De enige die nog niet in beeld is geweest is René, maar denk niet dat de schrijver dezes hem is vergeten, niets is minder waar. Maar de werkzaamheden van Rene zijn zo veelzijdig dat het niet volstaat met een simpele opsomming van activiteiten. Na zijn bloeiende periode als theaterdirecteur en voorzitter van de overkoepelende organisatie op het gebied van kunst en cultuur in Aalsmeer heeft Rene uiteindelijk de keuze gemaakt om zijn talenten in het buitenland te verkopen. In Zuid Amerika heeft hij vervolgens de dochtermaatschappij van Jop van Allende op de kaart gezet. In vrijwel alle uithoeken van dit continent is Rene, zoals altijd onberispelijk gekleed, de grote man als het gaat om de grote theaterproducties.

Als laatste, in het begin van dit verhaal al even genoemd, hebben we Joop. Alle jaren de steun en toeverlaat van alle fractieleden, altijd bereid om, daar waar nodig, de helpende hand te bieden. Joop heeft in de laatste perioden als wethouder de projecten zoals &2=1 en Greenpark opgepakt en tot een goed einde weten te brengen. Joop heeft ook de WMO zaken begeleid en heeft hij zich voor meer dan 100% ingezet om de samenwerking met de gemeente Amstelveen handen en voeten te geven. Dat dit laatste uiteindelijk niet is gelukt is niet aan zijn inzet te wijten, maar meer aan het onderzoek bureau dat tot op de dag van vandaag nog steeds geen definitief rapport op tafel heeft gelegd.

Ik zag naast mij het hoofd van Danny en besefte ineens dat ik hem bijna was vergeten, maar dat zou hem ernstig tekort doen. Danny is ten slotte de grote animator achter de gehele fractie wanneer het gaat om de natuur, recreatie en toerisme. Na de verkiezingen van 2018 heeft hij zich geconcentreerd op deze onderwerpen en de ervaring welke hij heeft opgedaan met de eend in zijn achtertuin van zijn woning en dat idee heeft hij in de gehele gemeente laten navolgen. Dat betekent dat bij mensen met een achtertuin van meer dan 15 m2 er minimaal 1 eend, 1 konijn en naar keuze een hamster of zielig vogeltje in opgevangen moet worden. Het Stokkeland ten slotte heeft hij omgetoverd tot een groot natuurpark met aanlegplaatsen voor fluisterbootjes en een avontuurlijk looppad. Dit in plaats van de Groenzone aan de Oosteinderweg, dat, door het uitblijven van de Greenpark subsidie nooit van de grond is gekomen.

Wat is er toch geworden van de toenmalige Burgemeester zult u zich afvragen. Nou dat kan ik u vertellen, na het mislukken van de samenwerking met de gemeente Amstelveen heeft Pieter Lintjens de keuze gemaakt om zich toch verder in de landelijke politiek te bekwamen. Hij is, na zijn jaren als minister van binnenlandse en buitenlandse betrekkingen, bij de grootste multinational van het land in de raad van bestuur binnengehaald en reist nu de gehele wereld rond. Met recht kan er worden gesteld dat hij nu een wereldburger is geworden.

Natuurlijk mogen in deze berichtgeving een aantal zaken niet ontbreken, het gereedkomen van de van Cleeffkade, het ongekende succes van de Ride for the Roses, het vaststellen van de woonvisie, de vastgestelde Lentenota met alle daar uit voortvloeiende consequenties, de renovatie van het Boomkwekers kerkhof en de watertoren, de eindelijk geplaatste dorpspomp en de restauratie van de diverse kerken en kerktorens. Kortom, er gebeurt wel degelijk iets in onze gemeente en soms komen er ook zaken voor elkaar.

Wanneer u goed heeft opgelet en daar ga ik zonder meer van uit, heeft u mijn naam in het geheel gemist, maar dat kan ook niet anders, er moet immers 1 persoon zijn die dit alles verzint.

Met dank voor uw uithoudingsvermogen,

Dick Kuin
Fractie voorzitter
Aalsmeerse Belangen