Op 2 november 2010 hebben de algemene beschouwingen en behandeling van de Programmabegroting 2011 plaatsgevonden. Het motto van onze algemene beschouwingen was dit jaar, net als tijdens de verkiezingscampagne, “Het is tijd voor ECHTE verandering”

Het boekwerkje van onze algemene beschouwingen 2010 kunt u hier downloaden:

Algemene Beschouwingen 2010 (41 KB)

De algemene beschouwingen stonden dit jaar in het teken van de op handen zijnde bezuinigingen. Als gevolg van de verwachte sterke daling van de Rijksbijdragen vanuit Den Haag zal de gemeente Aalsmeer fors moeten bezuinigen. Het college van burgemeester en wethouders, met daarin onze wethouder Gertjan van der Hoeven, heeft inmiddels plannen gepresenteerd om te komen tot bezuiniging, verandering en vernieuwing. Deze plannen kun je hier lezen:

Bezuinigingsvoorstellen 2011-2014.pdf (379 KB)

De fractie van AB heeft zich, net als onze coalitiepartners CDA en PACT Aalsmeer, in grote lijnen positief uitgesproken over de door het college geschetste richting. De inbreng van de fractie kun je hier lezen:

Reactie op investerenvernieuwenrenderen (26 KB)

Het college gaat het komende half jaar aan het werk om de voorstellen verder uit te werken. In het voorjaar van 2011 zullen door de gemeenteraad definitieve beslissingen worden genomen over de bezuinigingen en vernieuwingen.