Op 5 november 2009 hebben de algemene beschouwingen en behandeling van de Programmabegroting 2010 plaatsgevonden. Het motto van onze algemene beschouwingen was dit jaar “Gelukkig komen er weer verkiezingen!”

Ronde 8

AB heeft dit jaar in haar algemene beschouwingen gekozen voor korte stellingen om een indruk te geven van het afgelopen jaar. Het boekwerkje van onze algemene beschouwingen 2009 kunt u hier downloaden.

Algemene Beschouwingen AB 2009 (1.74 MB)

Om ons motto te onderstrepen, hebben wij als weergave van het politieke jaar 2009 een cartoon laten maken. Deze is hier te downloaden. Ook kunt u de cartoon in de vorm van een briefkaart downloaden. Print het bestand dubbelzijdig (op A5-formaat) of bestel briefkaarten via de fractie (g.vanderhoeven@aalsmeer.nl). Stuur uw vrienden en kennissen een kaartje. Kleine moeite, groot plezier!

Briefkaart Verkiezingen (875 KB)

Tijdens de algemene beschouwingen is door de AB-fractie stilgestaan bij het wel en wee van 2009. Onze inbreng voor het debat kunt u hier nalezen.

Inbreng debat 2009 (17 KB)

De fractie van AB heeft afgelopen donderdag diverse amendementen en moties ingediend over uiteenlopende zaken als Greenpark, Schiphol, verbetering van de kwaliteit van het gehandicaptenvervoer en tegen bezuinigingen op het cultuurbudget. Helaas konden deze niet op voldoende steun van de coalitiepartijen rekenen. We zijn wel blij dat onze motie Voedselbanken, die erop gericht is om te onderzoeken op welke manier of voedselbanken een onderdeel kunnen uitmaken van ons minimabeleid, met algemene stemmen is aanvaard. De motie kunt u hier lezen.

Motie Voedselbanken (17 KB)