Door veranderingen in de planning en controlcyclus van de gemeente wordt de algemene richting van de ontwikkelingen veel meer vorm gegeven door de voorjaarsnota. Hierdoor is de behandeling van de begroting in het najaar een zuivere budgettaire (technische) uitwerking geworden.