En hier is mee ingestemd door een raadsmeerderheid gevormd door de VVD, PACT en CDA. Ja, u leest het goed. Duidelijk is dat de komende jaren de vraag naar sociale huurwoningen alleen maar toe zal nemen. We zitten immers nog midden in de crisis en het aantal mensen dat weinig te besteden heeft zal alleen maar toenemen. Het is dan ook niet uit te leggen waarom dit besluit in de raad van afgelopen donderdag is genomen. Wat is er aan de hand?

Voor het Rooie Dorp, een hirooie dorpstorisch en geliefd stuk Aalsmeer, in eigendom van Eigen Haard, dat de afgelopen decennia aan verkrotting onderhevig is, lijkt op dit moment geen andere keuze dan sloop en nieuwbouw te bestaan. Dit terwijl Eigen Haard in zijn missie heeft staan dat ze willen zorgen voor vitale wijken en dat ze goed willen zorgen voor hun vastgoed. Hoe kan het dan dat je je eigen woningbestand zo laat verslonzen? Als je dan wordt geconfronteerd met de feiten, niet wetend dat Eigen Haard het onderhoud van zijn woningbestand niet serieus neemt, lijk je als AB met de rug tegen de muur te staan.

Nu er de plannen voor de nieuwbouw zijn zou je verwachten dat er gewoon ook weer 44 sociale huurwoningen terug zullen komen. Maar nee. In het oorspronkelijke plan komen er 62 woningen terug waarvan 22 sociale huurwoningen. In de memo van het college en dus geldig als een aanvulling op het voorstel is het aantal sociale huurwoningen toegenomen met 9, tot een totaal van 31. Nog steeds 13 minder dan er nu staan.

De “financiering” van het project is het argument voor het niet terugbouwen van de 44 sociale huurwoningen. Is er dan de afgelopen decennia geen geld opzij gezet uit wat ze hebben bespaard op onderhoud aan het Rooie Dorp? Het is triest te moeten constateren dat Eigen Haard zich gedraagt als een projectontwikkelaar. Vastgesteld kan worden dat Eigen Haard is vervreemd van zijn eigen primaire missie (zie website Eigen Haard) “het verhuren van sociale huurwoningen en naar het een goede beheerder betaamd het onderhouden ervan”. Wanneer Eigen Haard in overleg met de gemeente in een zeer korte tijd uitkomt op een mogelijkheid om van 22 naar 31 woningen te gaan, wat een kostenpost met zich meebrengt van 600.000 euro, was er mogelijk ook nog wel ruimte geweest om de andere 800.000 op termijn boven water te krijgen. Met het plan van 31 terug voor 44 sociale huurwoningen legt Eigen Haard 2,2 miljoen neer om dit te bekostigen. Renovatie van 44 woningen was ook een optie geweest voor dit bedrag.

Het afgelopen donderdag genomen raadsbesluit kent eigenlijk alleen maar verliezers. De bewoners van het Rooie Dorp hebben jaren lang in slecht onderhouden huizen gewoond. Daar komt nog bij dat het lang heeft geduurd voordat er een besluit kon worden genomen over het lot van het Rooie Dorp. Daardoor hebben de bewoners jarenlang in onzekerheid over hun toekomstige woonsituatie verkeerd. Het sociaal plan wat opgesteld is, is voor alle betrokkenen een positieve ontwikkeling. De huidige bewoners weten waar ze aan toe zijn. AB heeft altijd de belangen van inwoners die afhankelijk zijn van sociale huurwoningen voorop gesteld en zal dat blijven doen. De huidige ontwikkelingen in de woonmarkt zijn zeer zorgwekkend in algemene zin. Woonvisie en convenant met Eigen Haard worden genoemd om de gang van zaken in het Rooie Dorp te legitimeren. Echter, in geen enkel document staat te lezen dat de sociale huurwoningvoorraad mag verminderen.

Helma Persoon
raadslid Aalsmeerse Belangen