Het zal ook u de afgelopen week niet zijn ontgaan. Het kranten verslag van de persconferentie van onze, inmiddels ex, staatssecretaris en oud gedeputeerde in de Provincie Gelderland, de heer Co Verdaas, voor alle duidelijkheid, politicus uit het rode nest van de Partij van de Arbeid. Ik zal het in dit schrijven niet hebben over de zoveelste miskleun van het 2e kabinet Rutte, of de ontoelaatbaar gemaakte inschattingsfout van Diederik Samsom. Dat is in de landelijke media voldoende uitgelicht.

Nee, ik zal me beperken tot Co Verdaas, in zijn werkzame leven planoloog, begonnen als ambtenaar, zat van 2003 tot 2006 in de tweede kamer en in 2007 werd hij gedeputeerde in de provincie Gelderland, voor de Ruimtelijke Ordening natuurlijk. Op zich een solide basis om een functie als staatssecretaris  te bekleden. Maar…..

In zijn Gelderse periode heeft hij een aantal verkeerde declaraties bij de kassier van de provincie gedeclareerd. Hij declareerde zijn reiskosten van Nijmegen naar Arnhem, terwijl hij in Zwolle woonde en zichzelf dus uitermate tekort deed. Er is een onderzoek naar de declaraties geweest en Verdaas kwam met de schrik vrij, zullen we maar zeggen. Wel moet hij 800 euro aan de kassier terugbetalen. Ik heb echter geen idee waarom, hij declareerde minder als waar hij recht op had?

Nu hij, na 1 maand en een dag, afscheid heeft genomen van zijn staatsecretariaat, gaat Verdaas waarschijnlijk wel weer als de wiedeweerga op zoek naar een nieuwe baan, dat zouden u en ik doen, naar ik van u aanneem. Maar Verdaas zou wel gek zijn,  want de politiek heeft wat dat betreft zichzelf goed verzorgd, want…

Verdaas ontvangt de komende 6 maanden 80% van zijn salaris als staatsecretaris, wat neerkomt op ca. 8000 euro per maand. Daarna stopt het wachtgeld voor deze functie.

Op dat moment valt Verdaas terug op de wachtgeld uitkering als oud-gedeputeerde in de provincie Gelderland. Dat is vijf maanden 80% van het salaris als gedeputeerde en daarna nog eens 26 maanden voor 70% van het laatst genoten salaris. De hoogte van het salaris van een gedeputeerde is mij niet bekend, maar naar alle waarschijnlijkheid zal het iets boven modaal liggen.

Alles bij elkaar heeft deze beste man 37 maanden wachtgeld waar hij recht op heeft. Daar hoeft hij geen centimeter voor te werken. Het is dan ook geen wonder dat mensen die zo’n lange periode een wachtgeld uitkering krijgen zo af en toe een wat geks verzinnen. Zo af en toe eens uit de band springen. Zo af en toe eens uitglijden en zo af en toe eens aan werken denken. Je zou kunnen denken dat hij aan zijn vak op een bijzondere wijze inhoud heeft gegeven. Een planoloog zou dit allemaal van te voren hebben kunnen plannen, dat is tenslotte zijn vak. Maar zouden de denkmannen en vrouwen binnen de PvdA  dit, met in het achterhoofd de sociale rechtvaardigheid,  ook van te voren hebben gepland? Zelf denk ik van niet, dat lijkt me eerder iets voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.

Dick Kuin
December 2012