En nog een keer!

Tijdens de NL doet actie hebben we meegedaan aan de grote schoonmaakactie op de Westeinder. Afgelopen zaterdag hebben een aantal ABers meegeholpen om in Aalsmeer Oost het zwerfafval op te ruimen. Aalsmeerse Belangen helpt immers graag een handje mee bij de uitvoering...

Lees meer

Algemene Plaatselijke Verordening Aalsmeer 2017

In de raadsvergadering van 16 maart 2017 stond de behandeling van de vernieuwde Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op de agenda. Voor de duidelijkheid, de APV is een verordening waarin algemene regels worden opgenomen die niet in de reguliere verordeningen...

Lees meer

Watertappunten stimuleren gezond en milieubewust gedrag.

Initiatief AB en PACT Afgelopen donderdag is de motie met steun van de VVD aangenomen om te onderzoeken wat de kosten zijn van het aanleggen van drie watertappunten in de gemeente Aalsmeer. U vraagt zich misschien af waarom het aanleggen van watertappunten nodig is....

Lees meer

AB is een lokale politieke partij. Sinds het toetreden tot de gemeenteraad in 1982 onderscheidt de fractie van AB zich door  heldere Standpunten en haar kritische basishouding ten aanzien van alle aspecten van het lokale bestuur. Hierbij wordt constant gezocht naar de balans tussen lokale issues en de ontwikkelingen in de wereld.

De Oude Veiling

Geertina Hendriksen over De Oude Veiling

Fort Kudelstaart

Jan van Veen over het Fort Kudelstaart

de Rietlanden

Femke Kempkes over de community art in de Rietlanden

Varende Boswachter

Vaar mee met de varende boswachter:

Jos Wennekers

Jos Wennekers over duurzaamheid

Raadhuisplein

Raadhuisplein

Energie-uitwisseling Hornmeer

energie-uitwisseling Hornmeer

Hier staan we voor

Via de kaart maken we inzichtelijk wat we tot nu toe hebben gerealiseerd of waar we nog mee bezig zijn in deze periode. Het gaat om initiatieven waar we  bij betrokken zijn of waar we ons zeer betrokken bij voelen. Deze initiatieven dragen bij aan de verbetering van onze leefomgeving en maken Aalsmeer een nog mooier en socialer dorp.

Marco den Haan over de jongereninloop in Oost

Marco den Haan over de jongereninloop in Oost

De Keet is de jongereninloop in Aalsmeer-Oost en is gerealiseerd in de zomer van 2015.
Het is voor jongeren de plek om elkaar te ontmoeten, plannen te maken en uit te voeren.
Dit alles met goed beheer en onder begeleiding van de jongerenwerkers van DOCK.

energie-uitwisseling Hornmeer

RONALD VAN VEEN OVER ENERGIE-UITWISSELING HORNMEER

De restwarmte van het KPN datacentre wordt nu nog afgestaan aan de buitenwereld. Er wordt hard gewerkt om deze warmte naar de Hornmeer te gaan transporteren voor de verwarming van de nieuwe school, sporthal en het zwembad.

Raadhuisplein

FILMPJE OVER HET RAADHUISPLEIN

Een aantal Aalsmeerders heeft met ons plannen gemaakt en inzicht gegeven in het wensbeeld voor het gebied. Hier gaat het centrum transformeren van een parkeerplaats naar een ontmoetingsplein.

duurzaamheid

JOS WENNEKERS OVER DUURZAAMHEID

De 3 P’s van de duurzaamheid (people, planet en profit) zijn ons alle drie veel waard. Dat Aalsmeer inmiddels een aantal ondernemers kent dat grootschalig bijdraagt aan hernieuwbare energie opwekking, vinden we grandioos.

Varende Boswachter

FILMPJE OVER DE VARENDE BOSWACHTER

De Westeinderplassen zijn een uniek gebied en maken een groot deel uit van onze gemeente. De watersporters, natuurgenieters, recreanten en kwekers zijn te gast in het landschap, waarbij de varende boswachter de gastheer is en zorg draagt voor toezicht en beheer van het plassengebied.

de Rietlanden

FEMKE KEMPKES OVER DE COMMUNITY ART IN DE RIETLANDEN

Kunst in de openbare ruimte is van grote waarde. En nog waardevoller is het om dit gezamenlijk met bewoners tot stand te brengen. De openbare ruimte is voor iedereen en deze projecten maken het ook van iedereen.